załącz nowe: Użytkownik

dane

login

login użytkownika
pole jest obowiązkowe (nie może być puste)
pole musi mieć unikalną wartość
maksymalna długość to 256 znaków
minimalna długość to 4 znaków

hasło

hasło użytkownika
pole jest obowiązkowe (nie może być puste)
maksymalna długość to 128 znaków
minimalna długość to 4 znaków
podaj wartość dwukrotnie

imię nazwisko / nazwa firmy

imię nazwisko / nazwa firmy
pole jest obowiązkowe (nie może być puste)
maksymalna długość to 256 znaków

e-mail

e-mail użytkownika
pole jest obowiązkowe (nie może być puste)
maksymalna długość to 256 znaków
podaj wartość dwukrotnie

telefon

telefon użytkownika
pole jest obowiązkowe (nie może być puste)
maksymalna długość to 256 znaków

adres

adres użytkownika
pole jest obowiązkowe (nie może być puste)

adres wysyłki

adres wysyłki (opcjonalny)

nip

nip użytkownika
maksymalna długość to 32 znaków