ELLBIS - Kasy fiskalne - Novitus DELIO PRIME E

Novitus DELIO PRIME E

Novitus DELIO PRIME E

musisz być zalogowany, aby dodać produkt do koszyka.
2939.7 zł (2390 zł netto)
2790 zł

DELIO PRIME E to najwyższej klasy, wyjÄ…tkowo szybka i funkcjonalna drukarka fiskalna realizujÄ…ca rejestracjÄ™ kopii wydruków na elektronicznym noÅ›niku danych, wg wytycznych RozporzÄ…dzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r.

Cechy użytkowe drukarki (np. drukowanie faktur VAT bezpoÅ›rednio na swoim mechanizmie drukujÄ…cym), jej parametry oraz zastosowane nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiÄ…zania, zapewniajÄ…ce wysokÄ… niezawodność, plasujÄ… DELIO PRIME E poÅ›ród drukarek o najwyższym standardzie.

Drukarka umożliwia ustalenie waluty gÅ‚ównej, w jakiej prowadzona jest sprzedaż, możliwość jej zmiany z wyprzedzeniem na innÄ… (zmiana waluty) oraz informacyjnego drukowania przeliczenia wartoÅ›ci paragonu z waluty gÅ‚ównej na dowolnÄ… walutÄ™ pod paragonem fiskalnym wraz z przelicznikiem i wydanÄ… resztÄ….

Drukarki fiskalne serii DELIO zostały Laureatem XIX edycji konkursu Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA!

Drukarka DELIO PRIME E sprawdzi siÄ™ w każdej placówce prowadzÄ…cej sprzedaż z użyciem komputera, jednak jej cechy doceniÄ… szczególnie duże placówki, o szerokim asortymencie i wysokim obciążeniu pracy punktu kasjerskiego. Jej nowoczesne wzornictwo bÄ™dzie pasowaÅ‚o do każdego wystroju wnÄ™trza sklepu.

Wysoka wydajność, szybkość dziaÅ‚ania i cicha praca zapewniajÄ… wysoki komfort obsÅ‚ugi klienta. DziÄ™ki optymalizacji wydruków i zastosowaniu jednego nowoczesnego, termicznego mechanizmu drukujÄ…cego i rejestracji kopii wydruków na specjalnej karcie NovitusSD, drukarka DELIO PRIME E jest urzÄ…dzeniem tanim w eksploatacji. DELIO PRIME E posiada wiele funkcji usprawniajÄ…cych dziaÅ‚anie placówki handlowej. Duży, obrotowy (na życzenie podwyższony), czytelny, czteroliniowy wyÅ›wietlacz w kolorze niebieskim dokÅ‚adnie wyÅ›wietla informacje o sprzedawanych towarach, kwotach, sumach do zapÅ‚aty oraz innych operacjach wykonywanych na drukarce fiskalnej.

Czytnik karty SD, na której rejestrowana jest elektroniczna kopia wydruków znajduje siÄ™ pod pokrywÄ… mechanizmu drukujÄ…cego a sama karta jest dostÄ™pna dla użytkownika. Na karcie tej w chwili wykonywania raportu dobowego (po wczeÅ›niejszej weryfikacji poprawnoÅ›ci zapisanych na niej uprzednio danych) zapisywane sÄ… otwartym tekstem dane wydrukowanych paragonów. Dane te mogÄ… zostać w caÅ‚oÅ›ci lub wybiórczo wydrukowane na życzenie obsÅ‚ugi na mechanizmie drukujÄ…cym drukarki fiskalnej, lub być przeglÄ…dane i obrabiane w standardowym komputerze PC. Każdy zapis na karcie SD opatrzony jest elektronicznym podpisem, który zapisywany jest również każdorazowo do pamiÄ™ci fiskalnej i podlega weryfikacji podczas kolejnych zapisów. Czytnik kart SD jest zasÅ‚oniÄ™ty specjalnÄ… nakÅ‚adkÄ…, którÄ… za pomocÄ… wkrÄ™tu można przytwierdzić do obudowy drukarki. Gniazdo Å›rubki pozwala na zaÅ‚ożenie wÅ‚asnej plomby (np. z modeliny) – zabezpieczenie przed kradzieżą, lub nieautoryzowanym wyjÄ™ciem przez kasjera.

Drukarka wspiera akceptacjÄ™ kart pÅ‚atniczych oraz umożliwia wykorzystanie jej w systemach kart staÅ‚ego klienta. Szeroka gama wydruków niefiskalnych pozwoli wykorzystać drukarkÄ™ również do innych celów niż tylko drukowanie paragonu: drukowanie potwierdzenia pokwitowania sprzedaży, transakcji uznaniowej (pokwitowanie przyjÄ™cia towaru), przedpÅ‚aty, rabatu dla pracownika, wymiany Å›rodków pÅ‚atniczych, operacji kasowych, raportu kasjera, transakcji odÅ‚ożonych, raportu Å›rodków pÅ‚atniczych, cennika, transakcji elektronicznych, potwierdzenia sprzedaży telekodu, transakcji lojalnoÅ›ciowej, parametrów schematu lojalnoÅ›ci/karty klienta, wydania nagrody itp. to tylko przykÅ‚ady możliwoÅ›ci wydruków niefiskalnych usprawniajÄ…cych pracÄ™ punktu kasjera. Możliwość drukowania kodów kreskowych pozwala na dodatkowÄ… identyfikacjÄ™ sprzedanych towarów ich kodem, szczególnie przydatne w branżach, gdzie nawet 40-to znakowa nazwa nie do koÅ„ca jest peÅ‚nym wyróżnikiem towaru. Każdy paragon może być dodatkowo opatrzony wÅ‚asnym kodem kreskowym, generowanym np. na podstawie numeru systemowego, dziÄ™ki czemu jeszcze bardziej można usprawnić wystawianie dodatkowych dokumentów (faktur) do paragonu.

Cechy wyróżniajÄ…ce:

- nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo
- rejestracja kopii wydruków na noÅ›niku elektronicznym (specjalna karta NovitusSD)
- wyjÄ…tkowo szybkie wydruki (26 lini tekstu/s. ok. 11 cm/s.)
- szerokość papieru 57 mm
- mechanizm drukujący dostosowany do wysokich obciążeń
- duży, czteroliniowy, niebieski wyświetlacz dla klienta
- wyÅ›wietlanie nazw, cen i wartoÅ›ci sprzedawanych towarów wraz z sumÄ… do zapÅ‚aty
- złącze USB oraz trzy złącza RS232
- funkcja udostÄ™pniania portów innym urzÄ…dzeniom oraz aplikacjom
- wielowalutowość - możliwość ustawienia waluty gÅ‚ównej
- wydruk faktur VAT na własnym mechanizmie drukującym
- przypominanie o przeglÄ…dzie ustawowym
- drukowanie kodów kreskowych towarów na paragonach i wydrukach niefiskalnych
- ergonomiczna klawiatura z klawiszem nawigacyjnym
- Specjalna karta NovitusSD Card 2GB w komplecie z drukarkÄ…

DANE TECHNICZNE

NAZWA    DELIO PRIME E
TYP    Drukarka fiskalna z elektronicznÄ… kopiÄ…
PRZEZNACZENIE    Å›rednie i duże punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej
 
PARAMETRY DANYCH
liczba towarów    150 000
liczba stawek PTU    7
liczba kasjerów    bez ograniczeÅ„
nazwa towaru    40 znaków
noÅ›nik kopii elektronicznej    NovitusSD Card (2GB w komplecie)
 
MECHANIZM DRUKUJÄ„CY
rodzaj    jednostacyjna drukarka termiczna
typ    CITIZEN LT281
szerokość papieru    57 mm
 
KLAWIATURA
rodzaj    switch'owa
liczba klawiszy    4 + klawisz nawigacyjny
 
WYÅšWIETLACZE
klient    alfanumeryczny, obrotowy, podÅ›wietlany (niebieski) LCD, 4 x 20 znaków
kasjer    wspólny z wyÅ›wietlaczem klienta
 
ZŁĄCZA
zÅ‚Ä…cza komunikacyjne    3 x RS232 + USB (dwukanaÅ‚owe)
wspóÅ‚praca z urzÄ…dzeniami    komputer, terminal EFT , PinPad, czytnik kart magnetycznych, skaner, modem i inne
sterowanie szufladÄ…    tak, 24 V
 
ZASILANIE
z sieci    230 V, zasilacz zewnÄ™trzny
awaryjne    wbudowany akumulator (2 x 12 V 0,8 Ah)
 
GABARYTY
szerokość/wysokość/gÅ‚Ä™bokość    170 x 255 x 240
waga    2,8 kg

załączniki galeria