Liczarki banknotów

Detekcja UV liczarki polega na skanowaniu każdego fragmentu banknotu w poszukiwaniu tych wad. Odbywa się to wewnątrz urządzenia, więc operacja ta jest dyskretna. Kiedy banknot podrobiony zostanie znaleziony, wyświetlacz natychmiast powiadomi o tym operatora. Niektóre liczarki wydobędą z siebie alarm dźwiękowy lub wizualny, podczas gdy inne jedynie zaświecą światełko lub wypiszą komunikat. Kontrola rozmiaru Weryfikacja kontroli rozmiaru (na wysokość i na długość banknotu) wykrywa banknoty o innych wymiarach. Pozwala to uniknąć pomyłki polegającej na zaakceptowaniu przez liczarkę banknotu o innym nominale. Dzięki czemu, na przykład w pliku banknotów o nominale 100zł, banknot 50zł nie zostanie błędnie policzony jako 100zł.