ELLBIS - Kasy fiskalne - Regulamin sklepu ELLBIS.PL

Regulamin sklepu ELLBIS.PL

Regulamin sklepu ELLBIS.PL

1. Sklep internetowy ELLBIS.PL , dziaÅ‚ajÄ…cy pod adresem www.ELLBIS.pl prowadzi sprzedaż wysyÅ‚kowÄ… szerokiego asortymentu urzÄ…dzeÅ„ fiskalnych, czytników, wag, oprogramowania, a także innych urzÄ…dzeÅ„ i akcesorii wykorzystywanych w handlu, usÅ‚ugach i logistyce .
Nasz sklep jest otwarty przez caÅ‚Ä… dobÄ™, 365 dni w roku. W zwiÄ…zku z tym również przez caÅ‚Ä… dobÄ™ można skÅ‚adać zamówienia. Jednak realizacja zleceÅ„ nastÄ™puje wyÅ‚Ä…cznie w godz. 9- 17 w dni powszednie.

2. Sklep ELLBIS.PL jest prowadzony przez firmÄ™ ELLBIS s.c., NIP 678-10-02-728, Regon 350740763, z siedzibÄ… w Krakowie przy ul. Syrokomli 11A .

3. Wszystkie ceny podawane sÄ… w zÅ‚otych polskich netto (nie zawierajÄ…cÄ… podatku VAT) . Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujÄ…cych siÄ™ w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoÅ‚ywania akcji promocyjnych bÄ…dź wprowadzania w nich zmian.

4. Do każdego zamówienia doliczane sÄ… koszty dostawy. Dostawa towaru odbywa siÄ™ w wybrany przez Klienta i okreÅ›lony w zamówieniu sposób.

5. Każde zÅ‚ożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacjÄ… o jego przyjÄ™ciu oraz jeÅ›li to konieczne kontaktem telefonicznym.

6. Sklep ELLBIS.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia.
Możliwe jest również potwierdzenie telefoniczne. W przypadku braku możliwoÅ›ci kontaktu i weryfikacji zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

7. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciÄ…gu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: ellbis@ellbis.pl , tel. (012) 294 00 88

8. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciÄ…gu 2 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia. W przypadku trudnoÅ›ci z realizacjÄ…, klient zostanie o tym niezwÅ‚ocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydÅ‚użeniu z przyczyn niezależnych od sklepu ELLBIS.pl

9. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli bÄ™dzie zawieraÅ‚o numer telefonu odbiorcy i adres poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiajÄ…cego, Sklep zastrzega sobie prawo do niewysyÅ‚ania towaru.

10. Sklep ELLBIS.pl proponuje trzy formy płatności:

  1. przelewem: w momencie, gdy caÅ‚a przesyÅ‚ka zostanie przygotowana, klient otrzyma e-mail z proÅ›bÄ… o dokonanie
przelewu, a w nim wszystkie potrzebne dane. Przesyłka zostanie wysłana, gdy pieniądze wpłyną na konto -
zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu.

    WÅ‚aÅ›ciciel konta:
    ELLBIS s.c. Kasy Fiskalne
    ul. Syrokomli 11A
    30-102 Kraków
    Nr konta bankowego: BRE BANK S.A. WA-WA O/Łódź
                                   51 1140 2017 0000 4602 0410 8650

  2. za pobraniem: za przesyÅ‚kÄ™ Klient pÅ‚aci przy odbiorze kurierowi  

  3. gotówkÄ…:  Klient pÅ‚aci przy odbiorze pracownikowi ELLBIS s.c.  

11. Do każdego zakupu dołączony jest paragon lub faktura FV. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać nazwę, dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.

12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.

13. ZÅ‚ożone zamówienie może być anulowane tylko drogÄ… telefonicznÄ…: tel. (012) 294 00 88
Anulować można tylko zamówienia, które nie zostaÅ‚y jeszcze zrealizowane.

14. Aby uÅ‚atwić obsÅ‚ugÄ™ staÅ‚ych Klientów, wprowadziliÅ›my opcjonalnÄ… ich rejestracjÄ™. Jest ona możliwa przy dokonywaniu pierwszych zakupów w naszym sklepie. Przy kolejnych zakupach można posÅ‚ugiwać siÄ™ loginem (unikalnym identyfikatorem klienta) i hasÅ‚em podanym podczas rejestracji w trakcie pierwszych zakupów.

15. Zgodnie z UstawÄ… z dn. 2 marca 2000 r. O ochronie praw konsumenta, klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie ELLBIS.pl bez podania przyczyny w ciÄ…gu 10 dni od daty odebrania przesyÅ‚ki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony produkt nie byÅ‚ używany i nie zostaÅ‚ w żaden sposób uszkodzony. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany paragon lub fakturÄ™. ELLBIS s.c. gwarantuje zwrot wartoÅ›ci produktu. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi, klient pÅ‚aci również za odesÅ‚anie towaru.

 

 

 

15a. UrzÄ…dzenia (kasy, drukarki) zafiskalizowane  na życzenie klienta nie podlegajÄ… zwrotowi.

 

 

16. W przypadku reklamacji prosimy o odesÅ‚anie wadliwego towaru na adres korespodencyjny sklepu ELLBIS.pl . Nie przyjmujemy jednak żadnych przesyÅ‚ek odsyÅ‚anych za pobraniem. Koszty zwiÄ…zane z odesÅ‚aniem reklamacji zostanÄ… zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyÅ‚ki i przyjÄ™ciu reklamacji. Do reklamowanej przesyÅ‚ki należy doÅ‚Ä…czyć paragon lub fakturÄ™ wraz z opisem przyczyny zwrotu. Produkt zostanie wymieniony na peÅ‚nowartoÅ›ciowy, jeżeli tylko bÄ™dzie to możliwe. JeÅ›li bÄ™dzie to już niemożliwe sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostÄ™pne w sklepie towary do wyboru. Za towar wadliwy uznaje siÄ™ taki, która ma wady techniczne.

17. Informacje o zwrocie lub chęci wymiany towaru prosimy kierować na kontakt mailowy lub telefoniczny: ellbis@ellbis.pl , tel. (012) 294 00 88.
Po jego otrzymaniu prześlemy odpowiedź z niezbędnymi informacjami, dotyczącymi sposobu odesłania towaru. Prosimy nie wysyłać towaru bez uprzedzenia, ani za pobraniem. Przesyłki wysyłane bez uprzedniego kontaktu telefonicznego bądź emailowego nie będą przyjmowane.

18. Sklep ELLBIS.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialnoÅ›ci za przesyÅ‚ki dotyczÄ…ce zwrotu lub wymiany towaru, które zostaÅ‚y wysÅ‚ane przez Klientów, a nastÄ™pnie zaginęły.

19. Nazwy producentów i marki należą do ich wÅ‚aÅ›cicieli i prezentowane sÄ… w naszym sklepie wyÅ‚Ä…cznie w celach informacyjnych.

20. Zgodnie z Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe nabywcy zostanÄ… wprowadzone do bazy danych ELLBIS.pl wyÅ‚Ä…cznie w celach realizacji zamówieÅ„
i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

21. WysyÅ‚ki zagraniczne rozpatrywane sÄ… indywidualnie (prosimy o kontakt mailowy). Realizowane sÄ… po wczeÅ›niejszej wpÅ‚acie na konto caÅ‚ej sumy, wraz z kosztami wysyÅ‚ki. Koszt wysyÅ‚ki można ustalić po otrzymaniu wstÄ™pnego zamówienia (np. emailem) na podstawie iloÅ›ci (waga paczki) produktów, wg. aktualnego cennika. Również czas wysyÅ‚ki podlega indywidualnym uzgodnieniom.

22. Wszystkie uwagi, propozycje, komentarze prosimy kierować pod adresem:
ELLBIS s.c.
ul. Syrokomli 11A
30-102 Kraków
e-mail: ellbis@ellbis.pl
tel.: (012) 294 00 88